DAV PUBLIC SCHOOL, Koylanagar

BCCL Township, Dhanbad, Affiliated To CBSE - 3430148

Achievements - Month Wise
» 2022
September
 
» 2015
June
July
April
 
» 2014
September
March
LIST OF STUEDENTS WHO ARE QUALIFIED FOR JEE-ADVANCE(IIT) Back to Achievement Page

 

DAV PUBLIC SCHOOL, KOYLANAGAR, DHANBAD
LIST OF STUEDENTS WHO ARE QUALIFIED FOR JEE-ADVANCE(IIT)
CATEGORY-GENERAL

Sl.No Name Photo
1 Supriya Patnaik
2 Anjan Kumar Pandey
3 Shruti Dubey
4 Ankita singh
5 Animesh Kumar Majee
6 Pritam Kumar
7 Manish Mishra
8 Naman Mishra
9 Abhishek
10 Monu Kumar
11 Shashank Kumar
12 Shanya Anand
13 Shivam Kumar
14 Amit Chatterjee
15 Ram Krishna Dubey
16 Amar Anand
17 Shubham
18 Sunny Sharma
19 Subham Anand
20 Shubham Prakash
21 Pankaj Kumar Dey
22 Abhishek Kumar
23 Vaibhab Kumar  
24 Shivam Shashank
25 Pritish Mishra
26 Hrishikesh Kumar
27 Avishekh Kumar Tripathy
28 Animesh kumar Singh
29 Himanshu Ranjan Sinha
30 Shruti Mishra
31 Anurag Kumar
32 Shubham Bhatacharjee
33 Pritam Raj
34 Prakhar Shubham
35 Vishal Vatsal

DAV PUBLIC SCHOOL, KOYLANAGAR, DHANBAD
LIST OF STUEDENTS WHO ARE QUALIFIED FOR JEE-ADVANCE(IIT)
CATEGORY-OBC

Sl.No Name Photo
1 Akash Sharma
2 Rahul Gupta
3 Md.Rizwan Ansari
4 Dhananjay Kumar Mahato
5 Raja Sharma
6 Suman Kumari
7 Vishal Kumar
8 Jayant Kumar Prabhakar
9 Sukriti Raj
10 Ritesh Prasad
11 Rajesh Kumar
12 Vishal Gourav
13 Komal Kumari
14 Samarth Gupta
15 Sunil Kumar
16 Swapnil Kumar
17 Jyotshna Paul
18 Garima Raj
19 Priya kumari
20 Sandeep Sharma
21 Pratap Digvijay
22 Manjeet Pd. Vishwakarma
23 Rajendra Kumar Mahato
24 Komal Agarwal
25 Rohit Kumar Gupta
26 Rajeev Kumar
27 Md.Faisal Shahid
28 Vishal Kumar Vishwakarma
29 Roshan Kumar
30 Kanhai Sharma
31 Sajal Kumar
32 Vivek Kumar mahato
33 Pranav kumar
34 Prakash Kumar Mandal
35 Kamesh Kumar Saw
36 Wakil Mahato

DAV PUBLIC SCHOOL,KOYLANAGAR,DHANBAD
LIST OF STUEDENTS WHO ARE QUALIFIED FOR JEE-ADVANCE(IIT)
CATEGORY-OBC

Sl.No Name Photo
1 Ayush Kumar
2 Anmol
3 Shubham kumar  

 

Contact Us ↓
 


DAV PUBLIC SCHOOL, KOYLANAGAR
BCCL Township, Dhanbad
Koylanagar, Jharkhand - 826005
Phone : 0326-2230715
E-Mail Id: davkoylanagar@gmail.com
Website: davkoylanagar.com


Like Us on:
     
Location Map ↓